Briefwisseling: De meeste mensen zijn minder dom dan Rutger Bregmans

Zeer geachte Misantroop,                                                      Amsterdam, 10-03-2020

Het is een onbedwingbare behoefte van mij volstrekt willekeurige landgenoten een slecht geschreven woordenbrij te doen toekomen zonder dat ze daar om gevraagd hebben. Ik zou mij er zeer over verbazen, als blijkt dat niet iedereen reikhalzend naar mijn zalvende en verlossende woorden uitkijkt. Mijn strategie is even doorzichtig als succesvol. Ik neem gewoon de meest dwaze en malle standpunten in en dompel het geheel in een waas van wetenschap. Voor je het weet mag ik weer bij Mathijs aanschuiven voor het non-boek van de maand en mijn naam prijkt weer bovenaan in de boeken top 10.
Recentelijk heb ik een boekje geschreven over dat iedereen altijd zo verschrikkelijk negatief over de mens is, terwijl de mens eigenlijk een Homo puppy is, zoals ik telkens gekscherend benadruk, een ontzettend leuke vondst vind ik. Op de achterflap staat dat zwartkijkers en misantropen wel kunnen inpakken. Voor iemand die zich de Misantroop noemt zal mijn boek ongetwijfeld hard aankomen, jouw wereldbeeld zal na het lezen van mijn boek op zijn kop staan, haha. Ik wil best komen helpen om je koffers in te pakken, weet je al een bestemming? Ik kan Aleppo of Pyongyang van harte aanbevelen, die nare verhalen die je daarover in de media hoort zijn helemaal niet waar, de meeste mensen daar zijn hartstikke vriendelijk, je moet alleen soms een beetje op je woorden letten. En ja ik weet dat Noord-Korea de grootse openbare gevangenis in de wereld is, maar eigenlijk is dat de schuld van de landbouw en daarmee van de Rabobank. Jager en verzamelaars leefden in grote gelukzaligheid en hielden de genenpoel zuiver door mensen met een gewelddadige, gemene en criminele aanleg dood te knuppelen.
En hoe ik dat allemaal weet Misantroop, nou doordat ik dus met ontzettend veel wetenschappers gepraat heb, dat kun je toch wel gewoon van mij aannemen? Dat het wellicht beter was geweest als ik eens met wat Neerlandici en taalwetenschappers had gepraat om mijn erbarmelijke stijl op te vijzelen, bedacht ik mij pas achteraf. Dan had die verschrikkelijke Volkskrant-columnist niet zo’n gemeen stuk over mijn schrijfstijl kunnen plaatsen. Gelukkig beschik ik ondanks mijn tekortkomingen wel over een bijzonder scherpe pen en oneindig incasseringsvermogen, dus heb ik op twitter gereageerd door te pochen over mijn verkoopcijfers. Daar had die sloerie niet van terug!
Maar goed, ik zou het een eer vinden als jij mijn boek leest, omdat ik er stellig van overtuigd ben dat jouw negatieve houding als sneeuw voor de zon zal verdwijnen.

Tot schrijfs,

Je mede Homo puppy Rutger Bregman

Geachte heer Bregman,                                                          Amsterdam, 21-03-2020

Uw boek heb ik inmiddels met veel ongenoegen gelezen. Ik ben absoluut niet van plan mijn koffers te pakken, al is het maar omdat ik het land niet meer uit mag van de overheid. Ik las uw laatste hoofdstuk, waarin u stelt wat meer vertrouwen in de medemens te hebben. Toen ik vervolgens naar de supermarkt ging om schijtlint te kopen, hadden mijn mede Homo puppy’s de hele voorraad gehamsterd. Ik moest toen denken aan uw bewering dat mensen in tijden van crisis beheerst en solidair zijn.
Wat mij vooral opvalt aan uw boek is dat u constant een gevecht voert met een stropop. Dat iedereen ervan overtuigd is dat de mens slecht zou zijn, acht ik onvoldoende bewezen. Ik, als misantroop, denk dat de mens vooral niet bijzonder snugger is. Er zijn zeldzame gevallen die de moeite waard zijn, maar grotendeels zijn de meeste mensen op dezelfde manier behoorlijk dom. Het is dan ook niet logisch van domme mensen te verwachten dat ze consistent gedrag vertonen, goed of slecht. Ze doen maar wat.
Dan dienen we de problemen met uw slappe historische en evolutionaire theorieën nog te behandelen. De neanderthaler was volgens u veel slimmer en sterker dan de Homo sapiens, maar doordat de Homo sapiens geen gewelddadige aanleg had en door empathie kennis met elkaar konden delen, hebben de mensen de neanderthaler uiteindelijk weten te overleven. Zo ging het volgens u ook met de hond en de wolf, de ene vredelievend en minder slim maar leergierig, de ander agressief en slim. Maar mag ik u er dan wel op wijzen dat honden nog altijd dolgraag jagen en dat wolven binnen de roedel ook prima vriendelijk tegen elkaar zijn. Ook honden hebben een duidelijke hiërarchische structuur nodig, waarvan u beweert dat die bij de jagers-verzamelaars ontbrak. De neanderthaler was slimmer omdat die een grotere herseninhoud had beweerd u, net zoals de enorme computers uit de jaren ’60 beter zijn dan moderne computers. Het is helemaal niet zeker waardoor de neanderthaler nou precies is uitgestorven, het zou ook maar kunnen dat de genenpoel is verdwenen door te veel voortplanting met de Homo sapiens bijvoorbeeld. En als ik u dus eigenlijk goed begrijp, beweert u dat gewelddadigheid in de genen zit, alle re-integratie programma’s kunnen dus worden afgeschaft, terug naar de gevangenissen en de doodstraf. Ik citeer uit uw boek:

“De groep had genoeg van een stamlid dat eerder twee mensen had vermoord en zich steeds onmogelijker gedroeg. ‘En toen vuurden ze allemaal giftige pijlen op hem af, totdat hij eruitzag als een stekelvarken. […] Iedereen doorstak hem met speren tot hij dood was.’ Een tafereel als dit moet zich zo nu en dan hebben afgespeeld in de prehistorie. Wanneer iemand zich verheven voelde boven de rest, rekende de groep met hem af. Zo domesticeerde de mens zichzelf.”

U probeert een uitweg te vinden voor de huidige menselijke gewelddadigheid door de landbouw als een catastrofe in de geschiedenis van de mensheid te beschouwen. Voor de landbouw leefden alle mensen volgens u in harmonie met elkaar. Met de landbouw kwamen het geweld en de ziektes. Mensen hadden eentonig te vreten en moesten ongenadig hard werken. U heeft zo’n duidelijke externe oorzaak voor gewelddadigheid nodig omdat anders de rest van uw betoog in duigen valt. Maar al zouden gewelddadigheid en landbouw in dezelfde tijd zijn opgekomen, dan wil dat niet zeggen dat het een het ander heeft veroorzaakt. Wellicht werd de mens wel gewelddadig door veranderende omstandigheden en waren landbouwsamenlevingen daardoor in het voordeel, deze kunnen immers specialiseren.
Ik was na het eerste deel van het boek benieuwd welk smoesje u zou bedenken voor de Holocaust. U redt zich hieruit door er maar half over te beginnen. Eichmann, die hoofdverantwoordelijk was voor de logistiek van de deportatie van Joden, was volgens u een gek en niet de plichtsgetrouwe ambtenaar die hij achteraf van zichzelf wilde maken om onder zijn straf uit te komen. Daar moeten we het de rest van het boek maar mee doen jammer genoeg. Een goed gedocumenteerd voorbeeld van uw deugende mens is in de historische literatuur te vinden in de vorm van het Duitse politiebataljon 101. Een alledaags politiebataljon dat achter het front opereerde, bestaande uit dikbuikige huisvaders die ook maar mee moesten doen aan de oorlog door dubbel geparkeerde panzers op de bon te slingeren. Er ontstond tijdens de aanval op de Sovjet-Unie al snel een schrijnend tekort aan manschappen en door een bepaalde logistieke bottelnek werd dit bataljon aangewezen om een in een paar dagen tijd een paar duizend Joodse mensen over de kling te jagen. De bevelhebber van dit bataljon had hier grote bezwaren tegen, maar het was nu eenmaal het bevel. Wel sprak hij zijn manschappen toe en vertelde dat mensen met gewetensbezwaren niet mee hoefden te doen en zich konden melden voor andere activiteiten. Welgeteld één iemand meldde zich zonder dat dat consequenties voor hem had. Tot zover de volgens u “diepe afkeer van geweld” dat zit ingebakken in uw deugende mens.
Ik zou nog wel even door kunnen gaan over wat er allemaal niet deugt aan uw boek. Uw theorieën over de deugende mens (het liefst met gratis geld in zijn portemonnee) zijn boterzacht. Wellicht zal u dat verbazen, valt uw mond daarvan open, vind u dat schokkend of verontrust u dat. Eigenlijk wil u het liefst terug naar een marxistische samenleving, als ik uw ideeën zo lees, maar dat is oude wijn in nieuwe zakken. Op papier lijkt het allemaal zo verheven en logisch, maar in de praktijk laat de mens zich niet in de mal van pseudowetenschap gieten. De mens is een black-box, waarin rede, instinct en de wil om anderen na te doen en te praten strijden tegen elkaar. Dus in plaats van met veel bombarie te beweren dat ‘de wetenschap’ aantoont dat de mens deugt, is het eerlijker om te zeggen: “Hoe de mens is; geen flauw idee, maar in elk geval volstrekt onbetrouwbaar.”

Uw mede Quantum Homo sapiens,

De Misantroop

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *