Meine Ehre heißt Stil

De afgrond strekt zich voor mij uit. Vanuit de diepte klinken lome tonen van een vaag weten. Er wacht daar beneden iets om door mij gezien te worden. Hoewel ik instinctief aanvoel dat het mijn ondergang zal worden, wil ik niets anders dan steeds dieper en dieper staren. Es ist mein Schiksall, ich soll wieder ein Prophet sein. Nu mijn decorum is gevallen, mijn essentie naakt ligt, zal ik mij grootste zonde erkennen: ik ben verleid door het Derde Rijk. Een dergelijke zonde is zelden zonder sociale consequenties. Het Derde Rijk heeft een bedenkelijke reputatie op het gebied van medemenselijkheid, ik hoop maar dat mijn werkgever niet meeleest. Ter verdediging: met de rassenleer of genocide heb ik niets en ik heb untermenschen onder mijn beste vrienden. Mijn verleiding door het Derde Rijk is een esthetische kwestie, tegen esthetiek ben ik weerloos.

Lees meer “Meine Ehre heißt Stil”

De kat zijn kut

Duitsland is tijdens haar prille bestaan de oorzaak geweest van een aantal merkwaardige bondgenootschappen. De Duitse pogingen haar door god voorziene leidersrol in Europa op te eisen, heeft een bont allegaartje van heidense gelegenheidscoalities op de been gebracht die zich tegen gods onvermijdelijkheid verzette. Is het bijvoorbeeld niet ironisch dat het superkapitalisme van de VS een bondgenootschap sloot met de verspreiders van de marxistische Sovjet-Unie? De marxisten hadden even daarvoor samen met Duitsland Polen in tweeën verdeeld. De garantie van de westelijke geallieerden dat de onafhankelijkheid van Polen gewaarborgd moest blijven was de aanleidingen om het de oorlog tegen Duitsland te beginnen. Nadat de geallieerden de oorlog wonnen, werd Polen niet onafhankelijk, zoals de aanleiding van de oorlog deed vermoeden. Neen, Polen werd opgeslokt in een Russische invloedssfeer en kon pas 45 jaar later weer onafhankelijk intens conservatief en benepen zijn; voor die verworvenheid zijn miljoenen slachtoffers gevallen.

Lees meer “De kat zijn kut”

Coronavisoen

Het schuim droogt op                                                          Amsterdam, 5 mei 2020

Valse profeten heersen over de wereld, zij die lineaire grafieken doortrekken, handelaren in gemoedsrust, tevredenheid. Lang heb ik gezegd dat het nooit zó zou doorgaan, dat willekeur en onzekerheid de toekomst beheersen. Niemand luisterde naar mij, voor de weinig authentieke levenskeuzes die jullie maken worden uit gemakzucht de lineaire heilsprofeten aanbeden. Vertrouw die leugenaars niet: zo absoluut en totalitair is hun bereik, zo niet in samenspraak met het verleden zijn hun dogma’s: dat kan niet de waarheid zijn.
In het schemergebied tussen waken en slapen werd ik vannacht bezocht door visioenen. Ik heb kleuren gezien die niet bestaan en zag wat mensen het meest vrezen: het niets. Ik heb een toekomst gezien die komen zal. Vandaag wil ik wederom een profeet zijn. Warrig en ijlend, zoals het een ware profeet betaamt. Lees meer “Coronavisoen”

Een ander jaar, een andere bloemlezing

Als het einde nadert, is het tijd in het zwakke decemberlicht de balans op te maken. Per saldo kunnen we slechts constateren dat het opnieuw minder is geworden. Het schrikbarende kelderen van het haarvolume is wederom niet gestut. Weer een jaar voorbij, weer mislukt, weer bedrogen bij de vleet. Opnieuw bleek geluk vluchtig te zijn en de onrust een totalitaire controle te hebben over het gemoed. Dolken werden in de rug gestoken, principes verraden, nederlagen waren catastrofaal en de eeuwige domheid werd verder verspreid. Het was kortom een schitterend jaar.

Lees meer “Een ander jaar, een andere bloemlezing”