De fietsrevolutie

De Misantroop kwelt zichzelf graag door in de zomer in zijn eentje tochten te fietsen naar verre landen. Dan heeft hij eindelijk de tijd zijn kwaadaardige gedachtes over lelijke gebouwen, slecht geschreven boeken, gedrochten van leugenaars, ijdeltuiten,  en verkeerde meningen te verwerken. De Misantroop heeft weinig behoeftes, maar bezinning is daar een van. Dit jaar werden de Alpen bedwongen. Hij worstelde zich langzaam omhoog, de dag vervloekend dat hij besloot dit achtelijke idee uit te voeren. De berg schiep er het sardonische genoegen in op 2100 meter een meter of vierhonderd te dalen, waarna er tot weer tot 2500 meter geklommen kon worden, een mooie metafoor voor het leven, bedacht de Misantroop.

Continue reading “De fietsrevolutie”

Help, de gevaarlijke vieze gore fascisten rukken weer op!

Nee

De tekenen zijn er, het Armageddon is aanstaande, de Derde Wereldoorlog staat op uitbreken. Overal winnen walgelijk sujetten in de politiek. In de VS heeft Trump de verkiezingen gewonnen, een man met overduidelijke architectonische, infrastructurele en militaire ambities. De Tweede Spaanse Burgeroorlog staat op uitbreken. Ook Nederland doet mee met Baudet, die in een zaaltje in Volendam (binnenkort Völnndam) pleitte voor het vernietigen van homeopathisch verdunde subversieven in een vleugelvormige verbrandingsoven. Ten slotte hebben we nog Poetin, die achter de schermen internationaal alle touwtjes in handen heeft, net als het internationale financiële Jodendom dat in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw had. De parallellen beste lezers, zijn niet van lucht. De Misantroop begrijpt dus volledig hoe catastrofaal deze tijden zijn. Hij heeft begrip voor het wantrouwen dat mensen hebben tegenover NS treinen die reizigers oostwaarts vervoert om te ‘werken’ op een ‘flexplek’. Maar is dit wantrouwen terecht, is fascisme inderdaad aan het terugkeren in de polder zoals velen beweren: is Baudet een fascist?

Wat is fascisme?

Een vaak (moedwillig)vergeten bezigheid bij vergelijkingen, zeker als het om het begrip fascisme gaat, is vaststellen wat de definitie inhoudt. Fascisme kan niet los worden gezien van de tijd waarin het opereerde: het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog; een naar tegenwoordige maatstaven onmogelijk voorstelbare crisistijd. Dit is te wijten aan de merkwaardige Eerste Wereldoorlog. De oorlog werd gevoerd omdat hij nou een maal per ongeluk begonnen was. De alliantie bestond uit zowel democratische als autoritaire bestuurssystemen, zodat een duidelijk politiek idee achter de oorlog ontbrak. Ten slotte eindigde de Eerste Wereldoorlog met een anticlimax, namelijk een mislukte revolutie in Duitsland.

De turbulentie tijdens het Interbellum werd verhevigd door de Russische Revolutie en de uiteindelijke machtsovername van de bolsjewieken aldaar. Er ontstond een staat waarin alle gevestigde belangen overhoop werden gegooid, aan de rand van Europa. Een staat die uitriep dat ze haar staatsvorm wat graag naar Europa zou exporteren met alle gevolgen van dien. Europa op haar beurt was niet in staat deze gevaarlijke ideeën een halt toe te roepen, aangezien ze nu eenmaal vrijheid van meningsuiting kende in de meeste landen. Dit culmineerde in communistische partijen in de parlementen van Europa en in revoluties. En zoals dat gaat met revoluties, roept dat contrarevoluties op.

Het fascisme kan als een contrarevolutie worden gezien. Fascisme kent vele verschijningsvormen, maar elke is in wezen conservatief en autoritair. Conservatief over bepaalde ideeën, namelijk ideeën die aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw vrij gangbaar waren. Deze ideeën zijn kort samen te vatten in de volgende punten:

 • Oorlog, en daarmee geweld, werkt heilzaam voor mensen en staten.
 • Democratieën zijn onbetrouwbaar; burgers zijn niet in staat goed te kiezen door de verdeling die partijen veroorzaken.
 • De groep/staat gaat voor het individu.
 • Er heerst diepe crisis, veroorzaakt door decadentie, wereldwijde complotten en infiltratie.

Het nationaalsocialisme, een uit de hand gelopen franchise van het fascisme, overlapt in opvatting met het fascisme, maar voegt daar nog twee punten aan toe:

 • Er bestaat een hiërarchie van rassen.
 • Joden beheersen achter de schermen de hele wereld.

Deze ideeën hadden door de Eerste Wereldoorlog terrein verloren, maar van een democratische wereldorde zoals die na de Tweede Wereldoorlog ontstond was nog geen sprake. Het fascisme kon groeien in de luwte doordat de aandacht van de elites was verschoven naar het bolsjewisme. De politieke en maatschappelijke elites voelden zich in hun bestaan meer bedreigt door de bolsjewieken dan door het fascisme. Uiteindelijk bezweken de elites voor de praatjes en het machtsvertoon van de fascisten, zetten enkele democratische principes opzij uit hoop op betere tijden, denken een vinger te geven en de fascisten nemen lachend de hele hand.

En als de fascisten eenmaal de macht hebben, valt het eigenlijk nog reuze mee voor het grootste gedeelte van de bevolking. Politieke conflicten zijn verdwenen omdat openlijke tegenstanders zijn opgesloten en de rest zijn mond houdt. Het is kortom weer ouderwets gezellig in het land. De treinen rijden weer op tijd. Er is elke maand wel weer een militaire parade of een partijbijeenkomst. Het schorem is van de straten verdwenen, er heerst weer orde en tucht. Toch houdt dit op de lange termijn geen stand. De politieke fanatici willen meer, de fascistische leider wil meer, en de economie heeft uiteindelijk meer nodig. Dit leidt dan vervolgens tot het conflict waarin met het fascisme definitief wordt afgerekend: de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1945 wordt de democratische wereldorde nauwelijks bedreigd. De wereld heeft aan den lijve kunnen ondervinden waar alternatieven toe leiden. De Amerikaanse kapitalistische democratie blijkt zo succesvol, dat andere naties zich naar dit model transformeren, al dan niet gedwongen door omstandigheden.

Dat wil niet zeggen dat fascisme totaal van de aardbodem verdwenen is, maar het speelt een volstrekt marginale rol in de politiek vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het is een kleine subcultuur voor slecht aardende tieners en twintigers, die hun frustratie en complottheorieën spuien op stromfront.org. Het is op deze mensen dat fascisme nog zijn oude truc kan botvieren, in beperkte mate. Want zelfs onder deze echte fascisten zullen weinig mensen zijn die Auschwitz een goed idee vinden. Vaker proberen ze van Auschwitz een hoax te maken, een zionistisch complot om de grootse staatsman Hitler te ruineren. Verder wordt er genoeg gemarcheerd met vlaggen en moet Nederland toch vooral blank blijven. Echter wordt er dus gemarcheerd voor vrijheid van meningsuiting en heeft het aloude racisme niet meer de wetenschappelijke allure zoals dat in de jaren dertig het geval was.

 

Fascisme in de polder?

En dan hebben we Thierry natuurlijk nog. Want de beste man zei toch wel enge dingen over homeopathische verdunning, partijkartellen, afbreken van de elite, maar maakt hem dat tot een fascist?

Fascisten zijn zoals reeds is opgemerkt conservatief en verheerlijken geweld. Dit resulteert in een streng, statig en strak imago. Militaire uniformen, masculiene poses en blikken van staal, ze willen overkomen als stoere straatvechters.

 

Mussolini_crop maxresdefault

Fascismestylo Met de klok mee; Mussolini, Pinochet en Hitler laten zien hoe het moet.
Fascismestylo Met de klok mee; Mussolini, Pinochet en Hitler laten zien hoe het moet.

Straatvechters doen niet alsof ze moeilijke boeken lezen. Aan universiteiten en intellect hebben ze een broertje dood. Ze weten en regelen gewoonweg wat goed is voor het volk. Alle zogenaamde geleerden die iets anders beweren zijn volksverraders. De fascistische leider laat zich in geen geval fotograferen of filmen terwijl hij, pretentieus gezeten voor een boekenkast, aan een zak lavendel ruikt, of op zijn vleugel ligt. Ook laat hij zich er niet op voorstaan romanschrijver te zijn of te zijn gepromoveerd in rechtsgeleerdheid aan een universiteit.

 

download (1)

 Hoe het niet moet: Baudet liggend op vleugel en snuivend aan lavendelzakje achter schrijftafel voor moeilijke boekenkast.

Hoe het niet moet: Baudet liggend op vleugel en snuivend aan lavendelzakje achter schrijftafel voor moeilijke boekenkast.

Nu, wellicht is Baudet dan een fascist die zich uiterlijk heeft aangepast, maar blijven zijn ideeën desondanks fascistisch. Om dit uit te sluiten is het nodig zijn partijprogramma en uitspraken te vergelijken met de punten die reeds genoemd zijn als de kern van het fascisme:

 • Er heerst diepe crisis, veroorzaakt door decadentie, wereldwijde complotten en infiltratie.
 • Oorlog, en daarmee geweld, werkt heilzaam voor mensen en staten.
 • Democratieën zijn onbetrouwbaar; burgers zijn niet in staat goed te kiezen door de verdeling die partijen veroorzaken.
 • De groep/staat gaat voor het individu.

De stelling is verdedigbaar dat Baudet met het eerste punt overlap vertoont. Inderdaad spreekt zijn partijprogramma over een diepe crisis waarin Nederland zou verkeren. Er zou een partijkartel bestaan, politici zijn decadent, principeloos en denken alleen aan zichzelf. Lachend dragen deze politici soevereiniteit over aan Brussel, om zo daar een baantje te bemachtigen. Dit is enigszins fascistisch jargon inderdaad. De fascistische oplossing is echter dat het machtssysteem dan maar vernietigt dient te worden, en de leider zal vervolgens doen wat goed is. De oplossing van de FvD voor het ‘partijkartel’, zoals te lezen in het partijprogramma:

 1. Een stop op partijpolitieke benoemingen: open sollicitaties voor alle publieke en semi-publieke topfuncties.
 2. Net als in de Verenigde Staten moeten bij het aantreden van een nieuwe regering ook de top-ambtenaren die het beleid gaan uitvoeren opnieuw op hun functie solliciteren.
 3. Het ontslagrecht van ambtenaren wordt versoepeld en gelijkgeschakeld aan het normale ontslagrecht.
 4. Digitaal stemmen via individuele stemkastjes in de Tweede Kamer waarbij het stemgedrag van Kamerleden eenvoudig online te volgen is voor iedereen.

Kortom, het FvD stelt wijzigingen voor aan het democratisch proces door meer transparantie en openheid, hieruit spreek eerder een (te) groot vertrouwen in democratie. Niet bepaald de rigoureuze fascistische zienswijze op democratie. Wat zeiden fascistische leiders over democratie:

“In Europa ziet de Jood de democratieën als hun machtsmiddel. Achter de schermen hebben zij al vanaf het einde van de oorlog de politiek gedicteerd. Met het ontstaan van de democratie is meteen het aristocratische principe van de natuur verdwenen: nu kan de bijzondere ‘Persönlichkeit’ niet meer als grootste leider het lot van het volk in handen nemen. In plaats van hem regeert nu de meerderheid van de domheid, onbekwaamheid en lafheid. Zo wordt door de democratie die alleen de Jood kan prijzen, omdat ze vies en onwaar is als hijzelf, het gehele leven vergiftigd; dat wil zeggen: het gaat kapot.”

Adolf hitler, Mein Kampf, 1924.

 Democratie is prachtig in theorie, maar in de praktijk is het een illusie.

 Benito Mussolini, toespraak in Rome, 11-05-1928.

Nee, op het gebied van democratie verschillen fascisten en Thierry Baudet enigszins van mening. Ook heeft Baudet nog nooit de heilzame werking bepleit van geweld, of dat het individu zich moet opofferen voor de staat. En over Israël twitterde hij in weinig verhullende zionistofiele woorden :

Gotta love Israel. Happiness & democracy in the Middle East. “WATCH: Absolutely INSANE Israeli beach scene”

 Thierry Baudet op twitter, 20-08-2016.

Homeopatische verdunning

Tot nu toe is er eigenlijk alleen maar bewijs aan bod gekomen waaruit blijkt dat Thierry geen fascist is. Gelukkig heeft de beste man ook nog een vrij bizarre uitspraak gedaan:

“Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen dat wij hebben in onze cultuur. Die zelfhaat als het ware, die we proberen te ontstijgen door alles in bureaucratische procedures te vangen. Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen.”

 Thierry Baudet op Facebook live stream FvD, 08-03-2017

Met een beetje kwaadwilligheid zou je de homeopathische opmerking kunnen beschouwen als nationaalsocialistische rassenleer. Er is sprake van een merkwaardige opmerking, maar Baudet lijkt het over vertrouwen in cultuur te hebben en achteraf heeft hij altijd volgehouden dat het over cultuur ging. Nergens neemt hij het woord ras in de mond. Racisme was, zoals reeds opgemerkt, alleen prominent in het nationaalsocialisme. Dit racisme was van een veel grotere orde dan de vermeend racistische opmerking van Baudet. En bovenal werd het uitgesproken, gepoogd wetenschappelijk te onderbouwen en werd het gekoppeld aan Joden, die het proces van rassenstrijd tegen zouden werken:

“Het doel van de Jood in deze afwijkende strijd is: verlaging van het rassenniveau van de hogere volkeren, hun ‘Entnationalisierung’ en vervolgens de beheersing van de ontstane rassenbrij door de uitroeiing van de nationale intelligentsia en de vervanging daarvan door leden van zijn eigen volk. Zo streeft de Jood naar de wereldheerschappij.”

 “Het is een ras, een volk ohne Raum: ze zijn overal, ze leven verspreid als ras midden tussen andere rassen, als staat midden tussen andere staten, ze leven er niet ‘gewoon’, maar altijd als parasiet in het lichaam van andere volkeren.”

 Hitler, Mein Kampf

Weltanschaung

De Misantroop liep laatst over het Spui naar de Atheneum Boekhandel. Op het plein waren mensen aan het demonstreren. Ze pleitten voor een boycot op Israelische producten. Deze producten schijnen herkenbaar te zijn aan de streepjescode. Het deed de Misantroop plezier dat deze bijeenkomst leek op de landelijke boycot van Joodse producten van 1 april 1933 in Duitsland. Hij mompelde ‘Deutschers freit euch von die Judentiranei, Deutschers, werft euch, kauf nicht beim juden’. Echter, zelfkritisch als de Misantroop is, vond hij dit achteraf flauw. Immers ging het de demonstranten niet per se om Joden, maar om de staat Israël. En hoewel de selectiviteit van de demonstranten vrij verdacht is, gaf de Misantroop ze het voordeel van de twijfel. Immers zijn de omstandigheden dusdanig veranderd, dat de vergelijking een beetje mank ging. En uiteindelijk is een boycot een legitiem middel, immers mag een mens kopen wat hij wil.

Hetzelfde geldt voor Baudet een fascist noemen. Hierbij wordt een beetje overlap gevonden tussen fascisme en het FvD. Dat wil niet zeggen dat ze aan elkaar gelijk zijn. Tenzij de definitie verder wordt opgerekt of er het woord neo wordt voorgezet, is Baudet geen fascist. Als Baudet een fascist is, dan is Lodewijk Asscher een marxist, een aardbei een groente, een pen een computer.  Eigenlijk komt het hier op neer: fascisten zijn mensen die zich fascisten noemen.

Een van de grootste problemen waar de Duitse politiek zich in de jaren dertig mee bezig hield was: wanneer ben je een Jood? In 1935 brachten de Neurenberger wetten hier uitsluitsel over. Er valt veel te zeggen tegen hoe de Duitsers hun politieke problemen in de jaren dertig en veertig hebben aangepakt, maar over wie hun tegenstanders waren, waren ze in elk geval duidelijk. De Misantroop stelt een conferentie voor in Amsterdam, culminerend in de Amsterdamse politieke wetten. In deze wetten wordt eindelijk uitsluitsel gegeven over politieke definities. Fascisme, communisme, socialisme, gematigde moslim, extreme moslim, boze burger, populist, klimaatontkenner, gutmenschen het zijn allemaal te vage termen. De Amsterdamse wetten zijn hiervoor de oplossing. Dan staat eindelijk vast voor wie we bang moeten zijn, is eindelijk duidelijk welke mensen het probleem zijn. Er zal een nieuwe tijd aanbreken, mensen zullen een sluitende Weltanschaung hebben. De fascisten, communisten, extreme moslims, ze zijn eindelijk herkenbaar, eindelijk is duidelijk welke mensen fout zijn en welke niet, naar wie geluisterd moet worden.

De Misantroop kan het in elk geval niks meer schelen. Fascisten, gutmenschen, boze burgers, cultuur-marxisten, hun geruzie en gescheld laat hem koud. De belangrijke vragen die hij zich stelt zijn: Wat stelde fascisten in staat macht te verkrijgen? Wat houdt fascisme in? Wat zijn naties? Waarom bestaat er een monopolie op geweld? Het is een filosofie die weinigen zich zullen kunnen permitteren. Het is een filosofie die inhoudt: laat maar, zinloos en gedoemd om te mislukken.

 

De stad en Watergraafsmeer

Drie maanden.
Hield ik van de stad.
Welke grote schrijver woonde hier niet.
Shaff proclameert de vrijheid.
Nauwe straten met hoge blokken.
Blauw-witte slierten die vrolijk bellend.
Zich een weg worstellen van A naar B.

In mijn hoofd kwam het nieuw en fris binnen.
Een klein eigen plekje was mij gegund in deze grootse stad.
Eindelijk kon het leven beginnen.
Een stad waarover lyrisch wordt gezongen en gedicht.
En mensen, overal heerlijke mensen.
Op weg ergens heen.
Te voet, met de auto.
In vliegtuigen die over de stad heen zweven.
Adelaars.
Die verse dynamiek de stad in brullen.

En ik zweefde mee op mijn fiets.
Sneller, sneller.
Kijk mij ook op weg zijn.
Naar een doodlopende weg.
Een voordeur die met een elektrische knop open zwaait.
Ergens mee bezig zijn.
Niemand weet waarom of waarvoor.
Sneller, sneller.
Alles schiet aan mij voorbij.
Een waas van gestalten en noodzaak.
Onscherp.
Het mooiste schilderij.

De meisjes, nee, de vrouwen.
Ze kleedden zich elegant.
In winkels met Franse namen.
Haar werd gedrapeerd.
Voor feestjes waar ik niet was.
Zachte armen.
Jurkjes en bloemen.

Drie maanden.
Toen bleef ik stilstaan.
Luisteren.
Een grote man in een te kleine kamer.
De stad is vol met meisjes.
Chill, was hun mening
Een prachtige samenvatting

Ze zeggen niets anders.
Ze zijn niets anders.
Ze hadden gelijk.
De mensen, de meisjes, de straten en winkels.
De stad is mij te chill.

Nu loop ik ’s avonds rond 12.
In Watergraafsmeer.
Door groezelige gordijnen.
Kijk ik in een jaren vijftig interieur.
Ik zie de geur van sloffe biscuits.
En oude geborduurde tapijten.

Het enige licht in de kamer.
Komt van een scherm.
Waarachter een oude vrouw.
Patience speelt.
Alleen.

Rein und Richtig

De wind suist.
Hoge torens omhullen leegheid.
Diepe bazuinen kondigen het einde aan.
Bassins vol tranen.
Zo abrupt, zo heftig.

De wind suist.
De Jericho trompet schalt boven ruïnes.
Vernietiging, o heerlijke vernietiging.
In het einde wordt een nieuw begin aangekondigd.
Het loopt over maar brokkelt onverbiddelijk af.

De wind bruist.
Een warme bruis.
Ze brengt me wapperende blonde haren.
Laat ze van mij zijn.
Hier.
Nu, sofort.
Ooit was hier vernietiging.
Nu loopt een zonderling verliefd langs het water.

De wind liegt.
Ze fluistert verhaaltjes in.
Ik vertel ze aan het dansende haar.
De wind speelt op een harp van goud.
Ik wil zo spelen als de wind, ik wil de wind zijn.

De wind suist.
Niet kennen is beter dan kennen.
Illusies zijn talrijk.
Wat moet ik met het blonde haar.
Een lichaam.
Waar mooie zachte dingen opgeplakt zijn.
Evolutie B.V.
Voor al uw wensen.
De handelingen worden rein und richtig verricht.

De wind suist.
Bazuinen klinken donker, opnieuw.
Leugens zijn donkere stenen.
Ze worden geslikt.
Een haastige vlucht.
Weg, weg, weg.

Het is windstil.
Mijn god, wind.
Waai toch weer.
Laat bomen zwieren op jouw muziek.
Laat takken buigen voor jouw grootsheid.
Wees wispelturig.
Laat me je haten.
Laat me van je houden.
Waai.
Woei boei boei.

22 juni 1941

https://www.youtube.com/watch?v=RO2tXXe0doA

Schalke is kampioen! En oh ja, de grootste militaire operatie ooit is begonnen: ‘Die besten soldaten der welt, sind zum schutze der kultur gegen die barbarei, angetreten’. (De SU wilde bezuinigen op kunstsubsidie, dit was tegen het zere been van cultuurminnende Duitsers)

#wo2 #wochenschau #Barbasossa #22juni1941 #vechtvoorcultuur #angriff